Samen leven met wolven

Voor de wolf zelf hoeven we niet al te bang te zijn. Daarvoor is de wolf zelf te bang voor mensen. Wel moeten we ons vee, en dan met name onze schapen, beter gaan beschermen dan we tot nu toe gewend zijn.Dat is niet alleen voor de wolf noodzakelijk, maar ook om dode schapen door honden, vossen en die andere nieuwkomer, de goudjakhals, te voorkomen. Eigenlijk is het wettelijk verplicht dat een diereigenaar zijn huisdieren beschermt tegen roofdieren door een deugdelijke afrastering, maar in de praktijk gebeurt dit nog maar weinig. ARK wil daar verandering in brengen.

Image

Doe mee en demonstreer de bescherming van je vee

Schapenhouders verliezen jaarlijks helaas schapen aan predatie wolf, hond en vos. Onnodig, want met de juiste preventieve maatregelen, zoals elektrische rasters en/of de inzet van kuddewaakhonden is dit vrijwel helemaal te voorkomen. Met de pilot kuddewaakhonden op de Sallandse Heuvelrug (2018-2020) hebben we al veel ervaring opgedaan met de inzet van verschillende preventieve maatregelen. Toch zien we dat er nog weinig van deze maatregelen worden gebruikt om vee te beschermen. Wij zijn ervan overtuigd dat het demonstreren van preventieve maatregelen op verschillende locaties in Nederland de drempel zal verlagen om met deze maatregelen aan de slag te gaan.

Momenteel zijn we in Limburg gestart met het opzetten van nieuwe demonstratieprojecten, want ook daar is het belangrijk dat vee beschermd wordt. Wij zoeken daarom schapenhouders die samen met ons team de beste preventieve maatregelen willen vinden voor hun bedrijf, deze bescherming willen leren toepassen en de oplossing ook aan andere schapenhouders, veehouders en terreinbeheerders willen laten zien. Verder zijn we met kuddewaakhonden actief in de provincie Noord-Brabant om vee te beschermen tegen de wolf.

Demonstratieprojecten

De demonstratieprojecten in Limburg en Brabant zijn een samenwerking van ARK, Van Bommel Faunawerk en Canine Efficiency en zijn opgezet met steun van de provincie Limburg en Noord-Brabant. Hierbij worden kuddewaakhonden en wolfwerende nachtkralen (met elektrische rasters) als preventie ingezet.

Veel schapenhouders vragen zich af hoe zij een betaalbare nachtkraal kunnen bouwen die landbouwhuisdieren voldoende veiligheid biedt, stress onder de dieren weet te voorkomen en tegelijkertijd voldoet aan voorwaarden ten aanzien van landschappelijke inpassing en gemeentelijke regelgeving? Voor wolfwerende elektrische rasters wordt een hoogte van 1,20 meter geadviseerd voor zowel vaste als verplaatsbare rasters. Bij de demonstratieprojecten wordt gebruikt gemaakt van de nieuwste inzichten.

Door de samenwerking met Canine Efficiency is veel ervaring in binnen- en buitenland met kuddewaakhonden en -drijfhonden aanwezig. In Limburg willen we in ieder geval één voorbeeldproject met kuddewaakhonden realiseren. Hierbij kan dan ook getoond worden hoe drijvende honden zoals border collies en kuddewaakhonden goed samen kunnen werken. Ook de inzet van kuddewaakhonden op plekken met recreatie behoort tot de mogelijkheden. En natuurlijk is het van groot belang om de inzet van kuddewaakhonden te demonstreren aan andere veehouders in de regio.

Interesse?

Wij zoeken hiervoor pioniers in Limburg en Brabant die graag het voortouw nemen en met hun bedrijf voorbereid willen zijn op de aanwezigheid van wolven. Wij bieden de mogelijkheid om jouw bedrijf toekomstbestendig te maken door nu te beginnen met de inzet van preventieve maatregelen op basis van de laatste kennis en door BIJ12 (Faunafonds) en de provincie aanbevolen maatregelen. In samenwerking met andere partijen organiseren wij praktijkstudiedagen en zorgen wij voor begeleiding om deelnemende bedrijven wolfwerend te maken.Samen stellen wij een handig voorbeeldboekje op met een impressie van verschillende soorten bedrijfsvoering, opties voor preventieve maatregelen, overwegingen en de uiteindelijk gekozen middelen en hun toepassing. Ook zorgen we voor de materialen om jouw bedrijf te beschermen tegen predatie. Na afloop van het project zijn alle gebruikte materialen (en honden) van jou.

Ben jij een Limburgse of Brabantse schapenhouder die open staat voor een nieuwe manier van werken om jouw schapen en vee te beschermen tegen predatie? Vind je het leuk om de opgedane kennis en ervaring als vraagbaak te delen met andere collega’s, veehouders en terreinbeheerders? Bijvoorbeeld tijdens open dagen op je bedrijf en door persoonlijke contacten met andere veehouders. En zie je het wel zitten om samen met ons en met andere schapen- en veehouders verschillende bedrijfssituaties door te spreken om te bepalen hoe deze het beste wolfwerend te maken zijn?

Neem dan contact op met Frans van Bommel op telefoonnummer 06 2741 6188, of mail naar beschermjevee@ark.eu.

Image

Kuddewaakhonden

Kuddewaakhonden stammen af van ouders die zelf ook kuddewaakhond zijn geweest en krijgen een lange training voordat ze geschikt zijn voor dit werk. Als jonge pup worden ze gesocialiseerd met schapen (in plaats van met mensen) door ze tussen de schapen op te laten groeien. Oude ervaren honden helpen mee met het opvoeden van de jonge dieren. Voor het kweken van nieuwe kuddewaakhonden is vakmanschap nodig en ook bij het houden van de dieren komt de nodige kennis en ervaring kijken. In landen waar de wolf nooit afwezig is geweest, is deze kennis altijd op peil gehouden en worden kuddewaakhonden ingezet ter bescherming tegen roofdieren. Met onze proef- en demonstratieprojecten brengen ARK en haar partners deze kennis naar Nederland, waar ze bewezen effectief zijn gebleken en ook andere schadeveroorzakers, zoals honden, tegenhouden. Ook op de Veluwe worden momenteel al kuddewaakhonden ingezet.

Kuddewaakhonden in Nederland

In opdracht van BIJ12 hebben Van Bommel Faunawerk en ARK eerder al twee jaar (2018-2020) ervaring opgedaan met kuddewaakhonden in Nederland. Hiervoor is eerder een pilot gestart op de Sallandse Heuvelrug met schapenhouder André Kühn. Zijn schapen grazen in natuurgebieden van Landschap Overijssel en Staatsbosbeheer. De kuddebewakers, die Kühn inzet, beschermen schapen tegen alle indringers inclusief vossen en honden. En ook mensen als die in hun ogen te dichtbij komen. Kuddewaakhonden zijn werkhonden, geen familiehonden, en zijn niet gewend om geaaid of benaderd te worden door vreemden. Eén van hun taken is immers ook het voorkomen van veediefstal. Uit de pilot blijkt dat waakhonden een prima middel zijn om in Nederland schapen te beschermen tegen wolvenaanvallen. Wel is tijd, geld en toewijding nodig voor waakhonden. Lees hier het hele rapport.

Image
Kuddewaakhonden tussen de schapen in een wei met flexinetten

Meer informatie

Downloads

Partners

  • van bommel faunawerk
  • Canine Efficiency
  • Provincie Limburg
  • bij12 logo
  • Logo Nationale Postcode Loterij
  • Kuddewaakhond