Zoek je een onderzoeks- of stageplaats in een van de ARK-projecten? Dan is dit goed om te weten:

Opleiding

Voor de meeste stages is minimaal 3e jaars HBO of universitair niveau nodig. Vaak staat bij de betreffende stage vermeld wat het gevraagde opleidingsniveau is.

Duur

Bij voorkeur duurt een stage minimaal 2 maanden (10 weken), bij full time beschikbaarheid. Deeltijdstages zijn incidenteel onder goede afspraken mogelijk.

Zelfstandig werken

Voor een stage bij ARK is het belangrijk dat je flexibel bent en goed zelfstandig kunt werken. We hebben maar een klein kantoor en werken veelal vanuit huis of op locatie.

Criteria

Lees hier welke criteria ARK hanteert voor het lopen van (onderzoeks-)stages. Lees deze van tevoren goed door voordat je op een stagemogelijkheid reageert!

Geen snuffelstages 

We bieden geen snuffelstages maar studenten van PABO en andere relevante opleidingen zijn van harte welkom om een kijkje te nemen bij onze veldlessen. Neem daarvoor contact op met Réanna Stegeman

Bij 'Laatste nieuws' onderaan deze pagina lees je blogs van studenten die al een stage bij ARK Rewilding deden, en onder de groene knop 'downloads' vind je een aantal stageverslagen.

Actuele stages: 

Onderzoek naar effecten van nature based solutions in Zuid-Limburg met satellietdata

Periode: vanaf februari 2024 
Duur: vanaf 16 weken  
Gevraagd opleidingsniveau: HBO of MBO. Het is een pré als de student via de opleiding beschikt over een lab om bodemmonsters te kunnen drogen.
Locatie: in Wolfhaag (Zuid-Limburg) 

ARK heeft afgelopen jaren in Geul- en Gulpdal samen met natuurorganisaties, waterschap, gemeenten, particulieren gewerkt aan nature based solutions: het treffen van natuurlijke maatregelen die waterretentie van het landschap vergroten. Van bron tot monding, van plateaus tot in de beekdalvlaktes, het doel is meer water vast te houden.

Recentelijk is een pionieronderzoek met satellietdata gestart; in Wolfhaag waar ARK akkers heeft omgezet in grasland en extensieve jaarrond begrazing heeft geïntroduceerd. Het zou een grote meerwaarde hebben wanneer dit onderzoek uitgebreid kan worden met een veld-component waarbij op specifieke locaties bodemvocht en vitaliteit van de vegetatie wordt bepaald. Hiervoor zoeken we een stagiair.

Dit zijn de natuurlijke maatregelen die we afgelopen tien jaar gezamenlijk hebben uitgevoerd in Zuid-Limburg, Vlaanderen en Wallonië. Op een rij: 

 • Akkers omzetten in (permanent) grasland 
 • Grasland beheer extensiveren (maaien > begrazen) 
 • Extensieve jaarrond begrazing introduceren 
 • Aanplant van bos, bosschages en struweelhagen 
 • Graftherstel 
 • Drainages verwijderen 
 • Oever verlaging 
 • Ophogen beekbodem 
 • Afstromend water van wegen opvangen in graslanden 
 • Natuurlijke waterbuffers aanleggen 
 • Ontwikkeling moerasvegetaties 

Meer over het type maatregelen en een kaart met locaties kun je vinden bij Natuurkracht. Ook in het recent uitgebrachte rapport van HNS, Stroming en Acacia zijn de maatregelen beschreven.
Het is voor ons duidelijk dat de maatregelen een positief effect hebben op de sponswerking van het landschap, maar er is vraag naar concreet bewijs en kwantificering van deze effecten. Analyse van satellietdata kan, in combinatie met veldonderzoek, inzicht geven in de effecten van nature based solutions op vocht in bodem en vegetatie. 

Heb je interesse of wil je meer weten? Neem dan contact op met Imke Nabben.

Vegetatieonderzoek Eiland van Brienenoord

Periode: 2025

Op het Eiland van Brienenoord, midden in de Nieuwe Maas in Rotterdam, zijn grootschalige werkzaamheden verricht om getijdenoevers te realiseren. In plaats van steile, stenige oevers zijn er nu langzaam aflopende oevers waar het getij beter beleefd en ‘geoogst’ kan worden. De verwachting is dat hier een biotoop ontstaat met oevervegetatie en onderwaterplanten die leefgebied biedt voor dieren zoals macrofauna, (trek)vissen en watervogels. Er is geen vegetatie aangeplant in deze zones. De idee is dat de vegetatie hier spontaan ontstaat, na aanvoering door onder meer water en wind.   

ARK wil graag de ontwikkeling van de vegetatie monitoren middels een meerjarig onderzoek. 

Goede plantenkennis en kennis van vegetatiemonitoringsmethodieken is noodzakelijk. 

Heb je interesse? Neem dan contact op met Thijmen Heerde.

Iets anders?

Wellicht heb je zelf al een goed, concreet idee over een stage bij ARK? Neem dan contact op met Réanna Stegeman.
We kijken dan of er mogelijkheden zijn.

Image
Konik eet van wilg

Stage bij andere rewildingsorganisaties

 • Interesse in natuurlijke begrazing? Kuddebeheerder FREE Nature heeft diverse stagemogelijkheden, je vindt ze hier.
 • Internationale ambities? De stages van Rewilding Europe vind je hier. Van de Global Rewilding Alliance hier.