Zoek je een onderzoeks- of stageplaats in een van de ARK-projecten? Dan is dit goed om te weten:

Opleiding

Voor de meeste stages is minimaal 3e jaars HBO of universitair niveau nodig. Vaak staat bij de betreffende stage vermeld wat het gevraagde opleidingsniveau is.

Duur

Bij voorkeur duurt een stage minimaal 2 maanden (10 weken), bij full time beschikbaarheid. Deeltijdstages zijn incidenteel onder goede afspraken mogelijk.

Zelfstandig werken

Voor een stage bij ARK is het belangrijk dat je flexibel bent en goed zelfstandig kunt werken. We hebben maar een klein kantoor en werken veelal vanuit huis of op locatie.

Criteria

Lees hier welke criteria ARK hanteert voor het lopen van (onderzoeks-)stages. Lees deze van tevoren goed door voordat je op een stagemogelijkheid reageert!

Geen snuffelstages 

We bieden geen snuffelstages maar studenten van PABO en andere relevante opleidingen zijn van harte welkom om een kijkje te nemen bij onze veldlessen. Neem daarvoor contact op met Réanna Stegeman

Bij 'Laatste nieuws' onderaan deze pagina lees je blogs van studenten die al een stage bij ARK Rewilding deden, en onder de groene knop 'downloads' vind je een aantal stageverslagen.

Actuele stages: 

Onderzoek

Vegetatieonderzoek Eiland van Brienenoord

Periode: 2025

Op het Eiland van Brienenoord, midden in de Nieuwe Maas in Rotterdam, zijn grootschalige werkzaamheden verricht om getijdenoevers te realiseren. In plaats van steile, stenige oevers zijn er nu langzaam aflopende oevers waar het getij beter beleefd en ‘geoogst’ kan worden. De verwachting is dat hier een biotoop ontstaat met oevervegetatie en onderwaterplanten die leefgebied biedt voor dieren zoals macrofauna, (trek)vissen en watervogels. Er is geen vegetatie aangeplant in deze zones. De idee is dat de vegetatie hier spontaan ontstaat, na aanvoering door onder meer water en wind.   

ARK wil graag de ontwikkeling van de vegetatie monitoren middels een meerjarig onderzoek. 

Goede plantenkennis en kennis van vegetatiemonitoringsmethodieken is noodzakelijk. 

Heb je interesse? Neem dan contact op met Thijmen Heerde.

Iets anders?

Wellicht heb je zelf al een goed, concreet idee over een stage bij ARK? Neem dan contact op met Réanna Stegeman.
We kijken dan of er mogelijkheden zijn.

Image
Konik eet van wilg

Stage bij andere rewildingsorganisaties

  • Interesse in natuurlijke begrazing? Kuddebeheerder FREE Nature heeft diverse stagemogelijkheden, je vindt ze hier.
  • Internationale ambities? De stages van Rewilding Europe vind je hier. Van de Global Rewilding Alliance hier.