Partner worden

Nieuwe wilde natuur in Nederland maken kán, dat laten voorbeelden zien. Al 35 jaar is ARK grensverleggend in het zoeken naar mogelijkheden om wildheid terug te brengen in de natuur. Maar rewilden kun je niet alleen. Daarom werken we altijd samen met anderen.

ARK is aanjager van wilde natuur. Dat zijn we al sinds 1989. Van hoge, droge zandgronden tot natte leembossen, van het hoogste punt van Nederland tot ver op de Noordzee, van de Gelderse Poort tot de stedelijke monding van Maas en Rijn: ARK Rewilding Nederland werkt in zeven zeer verschillende gebieden aan meer wilde natuur. 

Dat doen we niet alleen maar samen met andere natuurorganisaties, terreinbeherende organisaties, lokale overheden, particuliere landgoedeigenaren, bewoners, bewonersinitiatieven, wetenschappers, bedrijven, scholen, universiteiten en vele anderen. 

Wil jij ook nieuwe wilde natuur helpen ontwikkelen, de kennis over rewilding vergroten en het natuurnetwerk in Nederland vervolmaken? Neem dan contact met ons op! 

Soort organisatie

Hoe zouden we kunnen samenwerken?

  • Vertrouwen op de herstelkracht van de natuur
  • Ruimte en tijd geven aan natuurlijke processen
  • Minimaal beheren, meer spontane ontwikkeling 
  • Samengaan van mens en al het leven
  • Perspectief en hoop voor een leefbare wereld
  • Galloway eet meidoornbessen Bisonbaai
  • Knikkende distel