Rewildingsnetwerk

Word lid van het Rewildingsnetwerk van ARK Rewilding Nederland, een netwerk voor rewildingsinitiatieven in Nederland. Ontmoet andere rewilders, deel kennis en ervaring en breng rewilding in de praktijk op het land of op zee. Samen werken we aan meer wilde natuur in Nederland!

Wat bieden we?

 • Experts van ARK delen hun praktijkervaring in maandelijkse webinars 
 • We beantwoorden vragen van leden in het besloten online forum
 • We organiseren minimaal vier keer per jaar een excursie in één van de zeven wilde natuurgebieden waar ARK rewilding in de praktijk brengt
 • Eens per jaar een studiereis naar een buitenlands rewildingsinitiatief
 • Gratis advies op maat: jaarlijks kunnen we een aantal initiatieven bezoeken en samen kijken naar de kansen die er liggen voor nóg wildere natuur
 • Een tool om rewilding te monitoren 
 • Wat we samen leren delen we via korte filmpjes en we schrijven gidsen voor andere doeners
 • Gratis lidmaatschap 

Wat vragen we?

ARK Rewilding Nederland verbindt initiatieven die willen werken aan meer wilde natuur in Nederland en net daarbuiten. Het netwerk is een netwerk van doeners, van landgoedeigenaren, terreinbeheerders tot burgerinitiatieven. Voorwaarden om deel te kunnen nemen aan het netwerk zijn:

 • Je kunt en wilt rewilding in de praktijk toepassen. Je beschikt over grond (in bezit of beheer, idealiter meer dan 10 hectare) om écht met rewilding aan de slag te gaan
 • Je onderschrijft de rewildingsprincipes van ARK (zie hieronder)
 • Het initiatief heeft een stevige basis: je hebt langer dan twee jaar de regie over de bestemming van de grond
 • Je bent in de gelegenheid om aan minimaal drie activiteiten per jaar (webinars en excursies) van het netwerk deel te nemen
 • Je wilt je ervaringen met rewilding delen in het online forum of tijdens de interactieve webinars
 • In overleg kunnen we met alle netwerkleden jouw gebied bezoeken om samen te leren van jouw aanpak

Rewildingprincipes volgens ARK Rewilding Nederland 

 • Vertrouwen op de herstelkracht van de natuur
 • Ruimte en tijd geven aan natuurlijke processen
 • Minimaal beheren, meer spontane ontwikkeling 
 • Samengaan van mens en al het leven
 • Perspectief en hoop voor een leefbare wereld

Meld je aan!

Wat heb je nodig van het netwerk?
Hoe kunnen we contact met je opnemen?

Vertel over je project