Voor basisscholen in de omgeving van onze projecten organiseert ARK spannende veldlessen en struintochten. Sinds ARK in 1993 begon met veldlessen zijn meer dan honderdzestigduizend kinderen op deze manier vertrouwd geraakt met nieuwe natuur in hun achtertuin.

Deze kinderen hebben met hun neus bovenop de nieuwe ontwikkelingen gestaan. Met de voeten in de klei of in de branding. Door rond te struinen en spannende opdrachten uit te voeren, toegespitst op de locatie. Natuurbeleving met lijf en leden.
Veertigduizend begeleidende volwassenen trokken mee de natuur in.

Materialen voor iedereen

Verschillende opdrachtkaarten die wij voor de veldlessen gebruiken zijn gratis te downloaden via onze web(geef)winkel. Ook is er een keur aan zoekplaten gratis beschikbaar, waarvan enkele met op de achterzijde doe-opdrachten, zoals de poep-plaat. De opdrachten en kaarten zijn ook leuk om te gebruiken in buitenschools verband, bijvoorbeeld een struintocht met het gezin, of bij natuuractiviteiten van de buitenschoolse opvang.

Kinderen krijgen (via voorbereidende lessen in de klas) ook inzicht in de betekenis van wilde natuur in Nederland: van oases van groen in een stedelijk en ‘vol’ land. Over het belang van het leven in de Noordzee. Van de noodzaak van robuuste natuur voor een blijvende en groeiende diversiteit aan soorten. En ze krijgen inzicht hoe ontwikkeling van spontane natuur samengaat met duurzame rivierveiligheid, met een klimaatbestendig Nederland. Grote onderwerpen, die we voor de kinderen begrijpelijk en beleefbaar proberen te maken. Met deze aanpak neemt ARK inmiddels een unieke plek in, in het educatieve aanbod van Nederland.

Op een aantal plekken in het land organiseert ARK zelf veldlessen. Op andere locaties zijn eerder ook veldlessen opgestart door ARK en zijn de buitenlessen inmiddels overgedragen en worden voortgezet door enthousiaste, goed getrainde medewerkers. 

Video URL

Sponsor worden van veld- of zeeles 

ARK is een non-profitorganisatie, zonder structurele overheids- of donateurinkomsten. Om de drempel voor scholen zo laag mogelijk te houden willen we deelnamekosten voor buitenlessen beperken. Een goed project op poten zetten kost echter wel wat. Door bij te dragen aan de realisatie hiervan draagt u bij aan de betrokkenheid van de jeugd bij natuurontwikkeling in hun 'achtertuin'. Bovendien draagt u bij aan het welzijn van de kinderen en bereikt u via hen vele leerkrachten en ouders. Wilt u ook bijdragen aan de betrokkenheid van de jeugd bij natuurontwikkeling? Neem dan contact op!

Verdieping

Meer informatie

Kennislinks