Veldlessen: Het Groene Woud

Er wordt hard gewerkt aan natuurontwikkeling in Het Groene Woud. In natuurgebied De Geelders kunnen kinderen zelf ontdekken hoe bijzonder de natuur is in “hun achtertuin” en wat er daar allemaal verandert. ARK organiseert hier in samenwerking met SPPiLL een veldlesproject. De lessen zijn bedoeld voor de bovenbouwgroepen van basisscholen uit de omgeving.

Al struinend, en aan de hand van opdrachten verkennen de leerlingen een gebiedje in De Geelders. Dit is door ARK aangekocht en mag nu natuur worden. Er zijn boompjes aangeplant zodat ook hier het leembos zich kan ontwikkelen. Via een voorbereidende les in de klas leren de kinderen over de unieke natuur van de leembossen en over de noodzaak van aaneengesloten natuurgebieden. Ze leren over hoe een bos zich kan ontwikkelen, over het belang van dode bomen en ook over het belang van dode dieren in de natuur.

Image
Veldles in natuurgebied De Geelders, onderdeel van Het Groene Woud

Tijdens de veldles draait het vooral om ontdekken, verwonderen en genieten. De kinderen kunnen kiezen uit verschillende opdrachten. Ze doen bijvoorbeeld bodemonderzoek, waarbij ze zien, voelen en ruiken wat leem is. Of ze bekijken van een afstandje het dode dier dat verderop in het gebied is neergelegd voor onderzoek, in het kader van het project “dood doet leven”. Ze kunnen ook onderzoeken van welke planten en boompjes veel gegeten wordt en hoe dat groen zich hiertegen wapent. Andere opdrachten waar de kinderen uit kunnen kiezen zijn bijvoorbeeld: sporen zoeken, vogels kijken, geblinddoekt de natuur ervaren, of stilletjes in een “natuurcape” gewoon genieten.

De lessen worden uitgevoerd in samenwerking met lokale natuurorganisaties. Scholen kunnen zich aanmelden via info@sppill.nl o.v.v. veldles Geelders. 

Dit veldlesproject wordt mede mogelijk gemaakt dankzij financiering van Fonds NME, Landschapsfonds Groene Woud, Prins Bernhard Cultuurfonds en Stichting Zabawas.

In 2016 ontwikkelde ARK Rewilding Nederland in samenwerking met Brabants Landschap een educatieproject over het edelhert in Het Groene Woud. Eind 2018 is het stokje overgedragen aan SPilLL (Stichting Promotie Projecten in Leefbaar Liempde). Zij organiseren nu jaarlijks voor zo’n 10 - 15 schoolklassen de binnen- en buitenlessen, in samenwerking met IVN Best, Jeugdnatuurwacht Liempde en Natuurwerkgroep Liempde.  

Meer informatie

Kennislinks
  • Veldles in natuurgebied De Geelders, onderdeel van Het Groene Woud