Wisent in het Kraansvlak

In het Kraansvlak, een van oudsher voor het publiek afgesloten duinterrein nabij de Kennemerduinen, leven sinds april 2007 wisenten. Tussen 2007 en 2017 vond hier een pilot plaats met wisenten in de Nederlandse natuur, begeleid met wetenschappelijk onderzoek. Het project is gestart door een samenwerking van PWN, ARK Rewilding Nederland, Stichting Kritisch Bosbeheer, Stichting Duinbehoud en FREE Nature. Inmiddels gaat het zo goed met de wisentkudde, dat het wisentenproject Kraansvlak per 1 januari 2019 is overgedragen aan duinbeheerder PWN.

Video URL
Een nieuwe kennismaking met Wisenten. Film van Dick Harrewijn

Het doel van dit project is om kennis en ervaring op te doen met wisenten in de Nederlandse situatie en onderzoek te doen naar hun voedselstrategie zonder bijvoeren en naar het effect van deze diersoort op het duinlandschap, duindynamiek en duinvegetatie. De praktijkervaringen die hier met deze wilde rundachtige worden opgedaan kunnen gebruikt worden voor eventuele herintroductie elders in binnen- of buitenland in de toekomst. Door uitwisseling van dieren met andere wisentgebieden in binnen- en buitenland levert de Kraansvlakkudde een bijdrage aan het behoud van deze bedreigde soort.

Image
Wisenten Kraansvlak Foto: Ruud Maaskant

Naast de interactie tussen wisenten en landschap wordt ook gekeken naar het samengaan met andere aanwezige grazers en bezoekers. De proef startte aanvankelijk met een korte gewenningsperiode waarin de dieren alleen vanaf een uitkijkpunt of door het raster te zien waren. Sindsdien worden ook excursies in het gebied gegeven. In 2012 zijn de eerste vijf jaar van het project geëvalueerd en is besloten om in ieder geval tot 2017 met de proef en het onderzoek door te gaan. Na een uitbreiding in 2012 is het wisentgebied in 2014 wederom vergroot en is inmiddels meer dan 300 hectare.

Zelf de wisenten zien?

De wisenten in het Kraansvlak zijn te zien vanag een uitkijkpunt, tijdens excursies en van september tot maart vanaf het wisentenpad. Meer informatie over excursies en het wisentenpad op de website Wisentproject Kraansvlak.

Video URL
Vroege Vogels op bezoek in het Kraansvlak, 2013

Meer informatie

Kennislinks
Downloads

Partners

  • PWN
  • FREE logo
  • EKOGRÖN
  • Mede mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij
  • Wisent Kraansvlak
  • Kudde wisenten in galop
  • Komst van de wisent in 2007