Prinses Laurentien verwelkomt wisenten op de Veluwe

13-06-2016

Op maandag 13 juni was het officiële moment voor het project dat de wisent een nieuw leefgebied op de Veluwe geeft. Prinses Laurentien sprak de aanwezigen toe vanuit haar rol als speciale Adviseur van Rewilding Europe. Zij feliciteerde alle betrokken organisaties van harte met deze belangrijke stap om natuur op de Veluwe te verrijken.

Samen met leerlingen van groep 6 van de basisscholen De Roedel en de Zaaier uit Harskamp verrichtte prinses Laurentien ook de officiële openingshandeling. Daarna zijn alle aanwezigen het veld in gegaan om de wisenten te zoeken.

Image
Prinses Laurentien en basisschoolleerlingen uit Harskamp. Foto: Jan Ritzer

Partnerschap

Partners Staatsbosbeheer, ARK Natuurontwikkeling en Stichting Wisent op de Veluwe werkten samen aan het project Wisent op de Veluwe. Staatsbosbeheer is eigenaar van de terreinen, ARK Natuurontwikkeling heeft het beheer over de dieren en de Stichting Wisent op de Veluwe zorgt voor de excursies en communicatie. Met deze rolverdeling is er balans. De partners hebben gezamenlijke doelen. Jan Wolleswinkel, de voorzitter van de stichting: ‘De wisent is een bedreigde diersoort en dit nieuwe leefgebied is een mogelijkheid om de soort in stand te houden en goed te monitoren. Ook willen we de Veluwe aantrekkelijk maken voor toeristen door de Veluwe een stukje te verwilderen. De wisenten vertonen met hun gegraas samen met al aanwezige grazers zoals edelhert, ree en wild zwijn dat dit leefgebied op de Veluwe gevarieerd wordt. Wisenten gaan dieper het struikgewas in en houden van zandbaden.’

Wisenten in Europa

Directeur van ARK Natuurontwikkeling Petra Souwerbren: ‘Sinds 12 april zijn de wisenten op de Veluwe. De kudde startte met twee koeien en één stier. Vijf weken later is een kalfje geboren, maar helaas ook een stier doodgegaan’. Er is veel gebeurd in vijf weken. Souwerbren: ‘Gelukkig maken de huidige dieren het uitstekend. Dagelijks worden de dieren gemonitord of alles goed is. Mocht het nodig zijn dan worden ze bijgevoerd ook in deze wenperiode in dit nieuwe leefgebied. Ervaringen in andere gebieden, bijvoorbeeld in het Kraansvlak van PWN, laten zien dat de dieren zich goed weten te redden en dat bijvoeren niet nodig is’. De laatste honderd jaar is door fokprogramma’s het aantal wisenten weer toegenomen van slechts tientallen tot ongeveer 3500 stuks in heel Europa. De wisenten van de Veluwe zijn ondergebracht in de ‘European Wildlife Bank’ die wordt beheerd door Rewilding Europe. Daarnaast werkt ARK Natuurontwikkeling samen met FREE Nature aan de ontwikkeling van gebieden waar de natuur zichzelf vormt. Natuurlijke processen krijgen de ruimte.

Image
Wisenten op de Veluwe

De Veluwe mag wilder

Het stimuleren van toerisme staat hoog op de agenda van Provincie Gelderland. Gedeputeerde Jan Jacob van Dijk was ook aanwezig op 13 juni. De plannen voor de wisent sloten naadloos aan bij de beleidsformuleringen. Provinciaal geld werd toegezegd. Algemeen directeur van Staatsbosbeheer Sylvo Thijsen: ‘De Veluwe is al spannend met de grote wilde hoefdieren als edelhert en wild zwijn die hier leven. Het wild is voor veel bezoekers een reden om naar de Veluwe te komen. De wisent is ook een echt wild dier dat met hun gedrag en begrazing een mooie aanvulling is op de andere soorten. De wisent is door zijn imposante voorkomen een beleving om te zien. Het is natuurbeheer en natuurbeleving ineen. De wisent maakt de Veluwe nog iets spannender. Eerst hebben de dieren 17 hectare wengebied. Later krijgen de wisenten een leefgebied van 400 hectare dat ze delen met die andere wilde dieren’.

Image
Wisentexcursie op de Veluwe

Excursies

De excursies starten vanaf vakantiepark Berkenhorst in Kootwijk. Er gaat een elektrisch treintje rijden naar het wisenten gebied, waarna een wandeling van twee uur door het wisentgebied volgt. IVN gidsen treden op als begeleider. Excursies zijn vanaf nu te boeken via www.wisentopdeveluwe.nl.

Meer informatie

Kennislinks