Grootschalig natuurherstel oplossing voor klimaat- en biodiversiteitscrisis

12-12-2019

Vandaag roepen 15 Europese rewilding organisaties de EU op om te kiezen voor een wilder Europa. Maak grootschalig natuurherstel (rewilding) onderdeel van de Green Deal en de Biodiversity Strategy van de EU. Dit heeft de potentie de gevolgen van klimaatverandering aanzienlijk te verminderen en de achteruitgang in biodiversiteit om te keren.

Rewilding gaat klimaatverandering tegen

Gisteren presenteerde EU-commissaris Frans Timmermans het concept van de Europese Green Deal in Brussel. Hoewel dit document een goed uitgangspunt is, vinden 15 Europese rewilding organisaties dat veel meer nadruk gelegd moet worden op natuurlijke oplossingen en hoe grootschalig natuurherstel kan helpen zowel het huidige klimaatprobleem als de crisis in biodiversiteit aan te pakken.

Image

Door op natuur gebaseerde oplossingen (nature-based solutions) te stimuleren, kan rewilding helpen om een hele reeks maatschappelijke uitdagingen te verminderen en te overwinnen. Natuur is onze beste bondgenoot en kan ons - op een kosteneffectieve manier - beschermen tegen overstromingen, kusterosie en bosbranden. Maar ook drinkwatervoorraden veiligstellen, de gezondheid en het welzijn van de mens waarborgen en economische groei stimuleren. Rewilding is een van de meest praktische en voordelige manieren om de klimaatverandering te verminderen en helpt de klimaatbestendigheid te vergroten.

Twee kanten van dezelfde medaille

Volgens een belangrijk wetenschappelijk rapport uit 2017 over natuurlijke klimaatoplossingen, zou grootschalig herstel van koolstofrijke natuurlijke ecosystemen zoals natuurlijke bossen, natuurlijke graslanden, zeebodems, kustgebieden en met name veengebieden ten minste 37 procent van de vereiste broeikasgasreductie kunnen bieden die nodig is als we de opwarming van de aarde onder de 2 graden willen houden tot 2030. Desondanks wordt momenteel slechts een klein deel van de investeringen om klimaatverandering te voorkomen aan natuurlijke oplossingen toegewezen. Vooralsnog wordt er vooral ingezet op allerlei technische oplossingen.

"De Europese Green Deal zou natuurlijke oplossingen daarom moeten omarmen als een innovatieve aanpak die zowel de natuur als de mens ten goede kan komen", zegt Frans Schepers, Managing Director van Rewilding Europe. "We hebben met deze deal een historische kans in Europa om zowel op grote schaal de natuur te herstellen, als om klimaatverandering te bestrijden, -  twee kanten van dezelfde medaille."

Jos Rademakers, directeur van ARK Natuurontwikkeling voegt daar aan toe: “In Nederland laat ARK zien dat het ook op Nederlandse schaal werkt. We tonen met innovatieve voorbeeldprojecten en pilots aan dat klimaatbuffers en Co2-vastlegging door middel van natuurontwikkeling heel goed te realiseren zijn in ons land. Als bonus krijgen mensen er ook nog eens prachtige en beleefbare natuur voor terug. ”

Image
Toekomstbeeld Het Groene Woud

Steun de 'Call to Action for a wilder Europe'

Daarom zetten 15 Europese rewilding partners vandaag de schijnwerper op de kansen die rewilding biedt voor Europa. We vragen burgers, beleidsmakers, rivierbeheerders, financiers, bosbeheerders, wildbeheerders, wetenschappers en anderen om samen met ons aan een wilder Europa te werken en onze oproep aan de EU te steunen. We nodigen alle organisaties, rewilding-initiatieven, actiegroepen, NGO's, wetenschappelijke instellingen en bedrijven uit deze "Call to Action for a Wilder Europe" te onderschrijven en te delen.

"Rewilding is een onmisbare toevoeging aan de bescherming van kwetsbare natuurgebieden in Europa en Nederland", aldus Jos Rademakers van ARK. "Gebieden worden er weerbaarder, robuuster en sterker door. De huidige stikstofcrisis laat in Nederland nog eens glashelder zien hoe nodig dat is. Deze oproep tot actie komt dan ook op het exact juiste moment. We willen laten zien dat grootschalig natuurherstel een positieve uitweg biedt waar mens en maatschappij van profiteren.”

Het voortouw nemen

Deze organisaties staan achter de 'Call to Action for a Wilder Europe'

ARK Natuurontwikkeling, Nederland

Biotope’s fund for nature, Frankrijk

Ecosulis, Groot-Brittanië

Natural Forest Academy, Duitsland

Rewilding Apennines, Italië

Rewilding Britain, Groot-Brittanië

Rewilding Europe

Suomen Luonnon Villiinnytysyhdistys Ry, Finland

Rewilding Oder Delta, Duitsland

Rewilding Portugal

Rewilding Sweden

Rewilding Spain

Rewilding Rhodopes, Bulgarije

Rewilding Ukraine

SCOTLAND: The Big Picture, Groot-Brittanië

WILD Foundation, Verenigde Staten

Meer weten? Ga naar 'Call to Action for a Wilder Europe'