RivierPark MaasVallei doet boekje open over grote grazers

14-08-2019

Het grensoverschrijdende RivierPark MaasVallei , gelegen langs de Maas tussen Maastricht en Thorn, herbergt honderden konikpaarden en gallowayrunderen. Grazend en rondtrekkend zorgen deze  grote grazers voor afwisseling in de vegetatie en voor een rijke fauna. Het nieuwe boekje ‘Grote grazers, mag het iets wilder?’ laat zien hoe onmisbaar de grote grazers zijn bij het in stand houden van dit prachtige natuurgebied. Maar het leert ook hoe mensen het best om kunnen gaan met deze grote dieren.

Image

De grote grazers leven in Rivierpark MaasVallei in natuurlijke kuddes en hebben alle ruimte. Ze laten oorspronkelijk natuurlijk gedrag zien en zijn mede daardoor een grote attractie. Net als de spectaculaire riviernatuur waarin ze vertoeven. Nu wandelaars, fietsers en kanoërs het RivierPark meer en meer ontdekken, heeft het Regionaal Landschap Kempen en Maasland het boekje ‘Grote grazers, mag het iets wilder?’ uitgegeven. Het is geheel gewijd is aan de konikpaarden en galloways. Centraal staat de beleving van de natuur en de grote grazers. Maar natuurlijk wordt ook aandacht besteed aan de vraag hoe bezoekers het best met deze grote dieren om kunnen gaan.

Talloze planten en dieren profiteren

Laten zien hoe natuurlijke begrazing door wilde runderen en paarden bijdraagt aan een veel rijkere natuur. Dat is het doel van deze publicatie. Planteneters zijn namelijk cruciale schakels in het voedselweb. Ze eten planten, produceren natuurlijke mest waar talloze planten, schimmels en dieren van afhankelijk zijn, en ze zijn zelf voedsel voor roofdieren. De grote planteneters zijn ook een soort landschapsarchitecten. Ze zorgen voor een enorme diversiteit aan biotopen en variatie in de begroeiing. Van lage open pioniervegetatie tot hoog opgaand bos. En door een natuurlijke, lage begrazingsdruk - anders dan bij agrarische begrazing waarbij er een hoge begrazingsdruk is - zijn er in de zomer en herfst enorme hoeveelheden bloemen met nectar en zaden beschikbaar voor insecten, muizen en vogels, die op hun beurt weer voedsel zijn voor andere dieren.

Image
Galloways houden met hun gegraas gebieden open (foto Twan Teunissen)

Please do not touch!

Maar het boekje heeft ook nog een ander doel. De lezers wordt helder uitgelegd waarom het beter is de paarden en runderen met rust te laten, niet te aaien en niet te voeren. Want dat gebeurt nu helaas nog te vaak. Het aaien en voeren verandert echter het gedrag van de grazers. De dieren kunnen daardoor opdringerig worden naar mensen toe en bezoekers gaan lastigvallen. Dat is niet alleen ten nadele van andere bezoekers en van de natuur, maar uiteindelijk ook ten nadele van de dieren zelf. Ze moeten bij wangedrag, zoals opdringerigheid naar bezoekers, verwijderd worden.

Genieten op afstand

Genieten van de grote grazers in de natuur betekent dus observeren op afstand. Kijken hoe de dieren met elkaar communiceren, spelen, stoeien en strijden, samenwerken, voor elkaar zorgen en elkaar beschermen. En dat gebeurt allemaal voor je neus. Wie de kuddes rustig observeert, beseft ook direct dat planten en planteneters onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Als je dat eenmaal ziet, dan wíl je het ook niet verstoren. Dat is de gedachte. Hopelijk genieten mensen door het nieuwe boekje nog meer van de van grote grazers en begrijpen bezoekers beter hoe ze het best met de dieren om kunnen gaan.

Image
Konik Borgharen

Waar verkrijgbaar?

ARK heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van dit leuke boekje omdat we grote grazers onmisbaar vinden voor de ontwikkeling en het in stand houden van wilde natuur. Het boekje ‘Grote grazers, mag het iets wilder?’ is gratis te downloaden in de Web(geef)winkel van ARK. Zet het boekje daar in het winkelmandje en klik op 'bestellen' en je krijgt de downloadlink toegemaild. Dat kan op deze pagina. Het boekje is ook gratis verkrijgbaar bij diverse horecagelegenheden en informatiepunten in het RivierPark (zie de adressen onderaan deze pagina).

De Brigidahoeve Brigidastraat 64, 6223 HD, Maastricht)
Kasteelhoeve Hartelstein (Hartelstein 204, 6223 HV, Maastricht)
Kasteelhoeve Obbicht (Kasteelweg 25, 6125 RG Obbicht)
Hompesche Molen (Molendijk 6, 6107 AA Stevensweert)
Hotel-Restaurant De Roosterhoeve (Hoekstraat 29, 6116 AW Roosteren)
VVV Thorn (Wijngaard 8, 6017 AG Thorn)

‘t Maashuuske (Illikhoven 14B, 6116 AL Roosteren)\
Toerisme Kinrooi (Maasstraat 84, 3640 Kinrooi)
De Smakerij (Venlosesteenweg 403E, 3640 Kinrooi)
Botel Ophoven (Agropolis Park 102, 3640 Kinrooi)
Toerisme Maaseik (Markt 1, 3680 Maaseik)
Toerisme Dilsen-Stokkem (Negenoordlaan 2, 3650 Dilsen-Stokkem)
Visit Maasmechelen (Zetellaan 35, 3630 Maasmechelen)
Visit Lanaken (Kanaalstraat 11, 3620 Lanaken)

 

Contactpersoon

Meer informatie

Kennislinks