Ruim 50 hectare voor aaneengesloten natuur in Brabant

23-08-2019

ARK Natuurontwikkeling heeft in Nationaal Landschap Het Groene Woud een half jaar na de start van het project ‘Brabants Goud in Het Groene Woud’ al ruim vijftig hectare grond aangekocht. De laatste aankoop (2,6 hectare) werd in augustus gedaan. De gronden worden ingezet voor de realisatie van het Natuurnetwerk Brabant.

Brabants Goud in het Groene Woud

Op 1 januari 2019 is gestart met ‘Brabants Goud in Het Groene Woud’. In Het Groene Woud laat ARK met verschillende partners en overheden doorlopende natuurverbindingen ontstaan. Doelstelling is om de komende vijf jaar elk jaar vijftig hectare nieuwe natuur te realiseren. Het gaat dan met name om de gebieden De Geelders tussen Boxtel en Schijndel, het Dommeldal tussen Boxtel en Son en het gebied rond de Groote Beerze tussen Oisterwijk en Boxtel. Door hier percelen (vaak nog in agrarisch gebruik) aan te kopen, kunnen bestaande en nieuwe natuurgebieden met elkaar verbonden worden en wordt gewerkt aan de realisatie van het Natuurnetwerk Brabant.

Image
Kleine IJsvogelvlinder

Natuurnetwerk Brabant

In dit netwerk ontbreken nog gebieden en verbindingen die belangrijk zijn voor dieren en planten. Deze percelen zijn vaak nog in agrarisch gebruik of eigendom van particulieren of bedrijven. ARK spant zich in om deze aan te kopen, om te zetten naar natuur en tijdelijk te beheren. Via onder meer vrijwillige kavelruilingen kan ook de agrarische structuur worden versterkt. Landbouwers en veehouders die hun kavels willen ruilen, kunnen er bijvoorbeeld beter gelegen percelen voor terugkrijgen. Zo profiteren ze mee van de natuurontwikkeling. Doel van de krachtenbundeling is dan ook grote aaneengesloten leefgebieden te realiseren, waarvan zowel de landbouw als de natuur profiteren en waar mensen graag recreëren en wonen.

Op stoom

Samenwerking met grondeigenaren, overheden, boeren en landschapsorganisaties is troef bij de versterking van de natuur in Het Groene Woud. Daarbij wordt ook gekeken of de problemen van de ene partij door andere kunnen worden opgelost. Of het nu gaat om duurzaam waterbeheer, betere landbouwkavels, recreatieve toegankelijkheid of aaneensluiting van natuurgebieden. Met de recente aankoop van 2,6 hectare is Brabants Goud in Het Groene Woud al flink op stoom. Samen met deze aankoop heeft ARK op dit moment 50,6 hectaren verworven. Voor een gedeelte hiervan worden in samenwerking met partners reeds plannen voor inrichting van de gronden gemaakt.

Brabants Goud in Het Groene Woud wordt mede mogelijk gemaakt door Groen Ontwikkelfonds Brabant, provincie Noord-Brabant, Nationaal Landschap Het Groene Woud en de Nationale Postcode Loterij. Wilt u meer weten over gebiedsontwikkeling in Het Groene Woud of bent u grondeigenaar en wilt u de (nabije) toekomst van uw perceel bespreken? Kijk dan op www.brabantsgoudinhetgroenewoud.nl.

Contactpersoon

Meer informatie

Kennislinks