Wolf onder de vissen nog niet thuis

12-09-2022

De vis die in juni is gevonden langs het Hartelkanaal bij Rotterdam was geen Europese steur (Acipenser sturio). Dit heeft dna-onderzoek aangetoond. Steurspecialisten dachten op basis van de foto’s en het ingedroogde skelet eindelijk de terugkeer van de wolf onder de vissen te kunnen vieren, maar het bleek een Siberische steur te zijn. Exotische steuren zijn een bedreiging voor de terugkeer van de inheemse, Europese steur.

Afgezien van uitgezette, gemerkte en gezenderde jonge steurtjes zijn er geen Europese steuren meer gezien in Nederlands zoet water sinds 1952. Af en toe melden vissers op de Noordzee de bijvangst van een steur, die ze dan netjes weer terug zetten. Steuren zijn trekvissen die grote afstanden afleggen en het grootste deel van hun leven op zee doorbrengen.

Image
Bemanningsleden Lucas de Boer, Martijn Kater en Jacob Woord van de UK124: Luut Senior. Foto: Cornelis Romkes

Experimentele uitzetting

In 2012 en 2015 heeft ARK met WWF, LNV en Sportvisserij Nederland steuren uitgezet in de Rijn. Dit zijn afstammelingen van de laatste wilde populatie in de Gironde. De vissen zijn de Noordzee opgetrokken en zijn inmiddels paairijp. Het is dus spannend of er de komende jaren wél waarnemingen zullen volgen van de echte Europese steur in de Rijn. De steur is de grootste roofvis die in Nederlands zoet water voorkwam en was ooit zo algemeen dat er gespecialiseerde steurvissers waren. Toen daar watervervuiling en grote waterwerken bijkwamen ging de toppredator – die het al 350 miljoen jaar had volgehouden – rap achteruit.

Nu de waterkwaliteit van de grote rivieren is verbeterd en er weer open verbindingen met zee zijn, zou de vis zich met enige hulp weer kunnen gaan vestigen. De uitzettingen in 2012 en 2015 waren hiervoor een experiment. Naar het zich laat aanzien zijn er nu weer voldoende jonge steuren in de Franse kwekerij om volgend jaar weer een aantal jonkies vrij te laten.

Exoten zijn probleem

Ondertussen zwemmen er wel allerlei andere soorten steuren in Nederlandse binnenwateren. Gekweekte, exotische dieren die uit visvijvers en aquaria zijn ontsnapt of moedwillig zijn uitgezet. Vijfhonderd Nederlandse waarnemingen van exotische steuren zijn er inmiddels, weet Niels Brevé, steuronderzoeker.
“En dat is een groot probleem. Ze gaan concurreren op voedsel of opgroeiende Europese steuren opvreten. Ook kunnen ze kruisen met de Europese steur. Het grootste risico is echter dat deze dieren vrijwel allemaal besmet zijn met gevaarlijke ziektes en parasieten, en daar zit een opkrabbelende populatie echt niet op te wachten.”

Dus vissers: hou je steuren thuis. En vang je er een? Meld ‘m meteen!

Lees hier een recente wetenschappelijke puplicatie over het voorkomen en de risico’s van exotische steuren in Nederland. Meer informatie bij Niels Brevé.

 

 

Contactpersoon

Meer informatie

Kennislinks