Jonge rewilders planten bomen in het Groene Woud

07-02-2023

ARK organiseerde vorige week zaterdag voor studenten en jonge professionals een boomplantdag in Het Groene Woud in Brabant. In twee uur tijd plantten dertig jonge rewilders maar liefst 1500 bomen en dragen hiermee bij aan meer natuur. Wat drijft deze jongeren om op hun vrije zaterdag bomen te komen planten?  
En wat denken zij zelf eigenlijk van de aanplant van bomen? 

Op deze zonnige dag ontving ARK dertig enthousiaste jonge mensen in café ‘t Groene Woud. Vrijwel alle studenten en jonge professionals hadden al eens gehoord over rewilding. Zij kwamen naar Het Groene Woud om samen te werken, te netwerken en natuurlijk om meer te leren over natuurontwikkeling in Het Groene Woud en de aanpak van ARK Rewilding Nederland. Tijdens een warm welkom met koffie en thee vertelde ARK’er Jelle van Zanten over het gebied waar we aan de slag gaan.  

Natuur in de hoogste versnelling

'Het liefst zouden we de natuur zelf aan zet laten en de leembossen die hier horen in het tempo van de natuur laten ontstaan' vertelt Jelle. 'Maar helaas, daar krijgt de natuur de tijd niet voor. ARK heeft de opdracht om hier over vijf jaar al ‘bos’ te hebben laten ontstaan. Dat kan alleen door de natuur in de hoogste versnelling te zetten. Dus: handen uit de mouwen en nadoen wat de natuur anders zelf op langzame wijze zou doen. Dus: handen uit de mouwen en deze lokale boomsoorten een kickstart geven!’ 

Het Groene Woud is het grootste gebied waar ARK werkt aan het herstel van leembossen, één van de meest biodiverse bossen van Nederland. Hier werken we aan het verbinden van natuurgebieden, herstel van de natuurlijke waterhuishouding, herintroductie van verdwenen bomen en struiken en het terugbrengen van natuurlijke begrazing. Door het aaneensluiten van natuurgebieden én het herstellen van natuurlijke processen creëren we grootschalige, robuuste natuur die wel tegen een stootje kan.  

Sleutelhectares

Sommige maatregelen die we nemen, vinden plaats op locaties waar nog (leem)bos aanwezig is, terwijl andere maatregelen plaatsvinden op voormalige landbouwgronden. Deze landbouwgronden bevatten vaak de zogenaamde ‘sleutelhectares’ die belangrijk zijn om aaneengesloten natuurgebieden te kunnen creëren. Natuurlijk gaan er wel een aantal jaren overheen voordat zo’n uit gebruik genomen landbouwgrond zich op natuurlijke wijze ontwikkeld tot (leem)bos. Bovendien zijn door het vaak intensieve grondgebruik veel plant- en boomsoorten verdwenen. Zaadbronnen van deze soorten komen weinig of helemaal niet meer voor in de omgeving. Wanneer we niet zouden aanplanten dan zou het tientallen jaren kunnen duren voordat deze soorten zich op natuurlijke wijze verspreid hebben tot deze voormalige landbouwgronden. Mede hierom geven we deze nieuwe natuur een kickstart door het planten van inheemse soorten van lokale herkomst. Daarna kan de natuur zelf bepalen wat er gebeurt en kan het bos zich verder ontwikkelen door natuurlijke bosverjonging.  

Na de uitleg van Jelle over de aanplant in Het Groene Woud gingen de studenten en jonge professionals eropuit. Daarbij waren er drie superleuke prijzen (het boek Rewilding, een bierpakketje en een roofdiergids) beloofd voor de studenten die de meeste bomen zouden planten. Ingepakt met sjaals, mutsen, handschoenen en laarzen, gingen ze op pad om bomen te gaan planten op perceel ‘Wedehage’. Die sjaals, mutsen en handschoenen gingen trouwens al snel uit, want met het doorbrekende zonnetje en het harde werken had niemand het nog koud.  

Er werden veel leuke gesprekken gevoerd en in twee uur tijd werden er maar liefst 1500 bomen aangeplant! Na het harde werken stond er warme soep klaar én kregen de studenten die de meeste bomen hadden geplant hun prijzen. De nummer 1 kwam uit op maar liefst 113 bomen, en koos als prijs het mooie boek Rewilding van Paul Jepson en Caine Blythe. De nummer twee en drie hadden 105 en 102 bomen aangeplant en kozen het bierpakketje en de roofdiergids.  

Netwerk Jonge Rewilders

Sommige studenten gaven aan dat ze het erg leuk zouden vinden om contact te kunnen onderhouden met de mensen die aanwezig waren, bijvoorbeeld in een netwerk. Bovendien zouden ze het leuk vinden om deze locatie nog eens te bezoeken om te zien hoe het gebied zich verder ontwikkeld.  

We geven graag gehoor aan de vraag naar een Rewilding community. Daarom hebben we op LinkedIn de groep 'Jonge Rewilders' in het leven geroepen, waar ruimte is voor het delen van kennis, met elkaar in gesprek te gaan, en toffe Rewilding activiteiten te delen en samen te organiseren.