Veldlesfeestje stuit op grootste waterkever van Nederland

04-06-2018

Afgelopen week stond in het teken van 25 jaar ARK veldlessen. Veldlessen worden altijd gekenmerkt door veel verrassingen. In de Leeuwense waard werd ter verhoging van de feestvreugde, een enorme waterkever gevonden. In de zwakstromende nevengeul langs de Waal kwamen de basisschoolkinderen de Grote Spinnende Watertor (Hydrophilus piceus) tegen. Niet zeldzaam, maar wel de grootste van Nederland. Heel spectaculair voor de scholieren die hem tijdens de veldles al "wandelend" zagen voortbewegen over de bodem en langs de oeverrand.

Image
Grote Spinnende Watertor

De Grote Spinnende Watertor is nog groter dan de meer bekende Geelgerande Watertor. Deze waterkever wordt tot bijna 5 centimeter lang en heeft een glad ovaal gestroomlijnd zwart glanzend lichaam. De zwarte poten dragen een bruinige beharing, waardoor ze er roeispaanachtig gevormd uitzien. De zwemmende kever heeft een schommelende gang doordat hij z’n poten afwisselend beweegt. De Grote Spinnende Watertor komt in stilstaand permanent plantenrijk water voor, in geheel Europa. Zoals bij veel insecten het geval is, verschilt het menu van de kevers per levensstadium. De larven zijn echte rovers, die eten allerlei kleine diertjes, zelfs kleine kikkers en salamanders, de volwassen kever is een planteneter. De kever dankt de naam spinnende watertor aan het feit dat de vrouwtjes een waterdicht nestkamertje spinnen, waarin de eieren worden gelegd. De ademhaling van de kever is bijzonder: de antennes kunnen als 'snorkel' gebruikt worden, zodat het dier boven water kan ademen terwijl het lichaam onder water blijft. Dit dier vertoont dus walvisachtigheid: groots onder water en lucht happend boven water!

Image
Veldles in de Leeuwense Waard

Sinds 1993 organiseert ARK in haar voorbeeldterreinen, verspreid over het land, buitenlessen voor de bovenbouw van basisscholen. Meer dan 100.000 kinderen én 20.000 begeleidende volwassenen zijn hierbij inmiddels vertrouwd gemaakt met spontane natuur, die zich vlak-bij-huis ontwikkelt. Ze hebben met hun neus bovenop de nieuwe ontwikkelingen gestaan. Met de voeten ‘in de klei’. Door rond te struinen en spannende opdrachten uit te voeren, die zijn toegespitst op de locatie. Natuurbeleving met lijf en leden. Lees hier meer over de veldlessen in de Leeuwense Waard.

Contactpersoon